Podporujeme aplikovaný vědecký výzkum zejména v oblasti chemicko technologických inovací. Za naší finanční a technické spoluúčasti vyvíjíme výrobky nebo kompletní projekty výrobních linek. Podílíme se tak mimo jiné na zdokonalování a praktické využití pyrolýzy nebo biokatalyzátorů.